Bærekraft i 4Service

Bærekraft – mer enn bare tall

I 4Service har bærekraft vært en ledende beslutningsfaktor helt siden oppstarten i 2010. For hvert skritt vi har tatt, har målet vært å gjøre verden litt bedre. For den enkelte og for oss alle. Vårt nedslagsfelt er stort – både i mengden bransjer og fagfelt vi berører, og med det også mengden områder vi har mulighet til å gjøre mer bærekraftig.

Vi kan ikke leve på gamle meritter, så for å sikre innovasjon og videreutvikling, må alt vi velger å satse på i konsernet være så bra, så enkelt og lønnsomt at det ender opp som en rutinemessig «det skulle bare mangle»-sak. Være seg bærekraftig norsk sjømat, rekruttering fra utenforskap eller sikring av leverandørkjeden vår.

 

Vi skal være best på praktisk bærekraft

For oss betyr bærekraft mer enn tall i årsrapporten – det betyr vilje til å gjøre nødvendige tiltak og endringer, vilje til å investere og vilje til å brette opp ermene. Bærekraft skapes gjennom handling og forpliktelser, og en innsikt om at man ikke klarer alt alene. Alle våre samarbeidspartnere er innovative, engasjerte og ledende innen sine områder, og bistår med alt fra  kompetanse og rådgivning til kritiske spørsmål og tøffe utfordringer.

Mat og miljø

4Service serverer 75.000 måltider og rengjør 6 millioner kvm hver dag. I sum betyr dette at selv små forbedringer i daglig drift får store og positive følger for miljøet, og vår tilnærming til hva vi serverer og hvilke produkter og leverandører vi benytter oss av, har en voldsom betydning. 

Overgangen til å utelukkende benytte miljømerkede renholdsprodukter var enkel – å forplikte oss til å kun benytte bærekraftig norsk sjømat i våre kantiner, derimot, har krevd forberedelser, nytenking, kompetanseheving og innsatsvilje. Vi har satt oss som mål å være 100% fri for engangsplast innen 2025, og selv om vi vet at også dette vil kreve ekstra ressurser, mer tid og nye rutiner, er det noe vi egentlig tenker «det skulle bare mangle».

Da vi vant matprisen for storkjøkken 2020 fikk vi en bekreftelse på at det vi gjør er rett, men den største og viktigste bekreftelsen kommer fra våre kunder – som velger oss igjen og igjen, og som vet at bærekraft er en tungtveiende faktor i alle våre løsninger.

Sosial bærekraft

Vår visjon: Gjennom kontinuerlige behovsanalyser i og av organisasjonen, skape muligheter som bidrar til å løse samfunnsmessige utfordringer - for enkeltindivider og grupper.

Med nærmere 3000 ansatte på landsbasis er det ingen tvil om at det er menneskene som er vår største ressurs og suksessfaktor. Å jobbe med den sosiale delen av bærekraft krever mer enn implementering av nye prosedyrer – sosial bærekraft krever kontinuerlig og operativ handlingskraft. For å sikre nettopp dette, samt sørge for en systematisk og helhetlig tilnærming til arbeidet med sosial bærekraft valgte vi i 2020 å ansette en egen ressurs til dette.

Det er lett å gå seg vill i arbeidet med sosial bærekraft, og faren for å havne i et landskap bestående av mye prat og lite handling er stor. Vi har derfor utarbeidet fire fokusområder innenfor sosial bærekraft – og benytter disse punktene som ledesnor for å sikre operasjonell implementering av sosial bærekraft i alle deler av organisasjonen.

Rekruttering: Vår vekst skal bygges på bærekraftige og inkluderende rekrutteringsprosesser, og 30% av våre rekrutteringer skal gå via alternative kanaler. Vi skal samtidig sikre at interne søknader blir ilagt ekstra verdi og tyngde i vurderingen. 

Skape nye arbeidsplasser: Vi er i en bransje i stadig utvikling, og vårt kanskje største konkurransefortrinn er vår evne til å utarbeide innovative løsninger for kunden. Herunder ligger nye arbeidsplasser, som vi i stor utstrekning ønsker å fylle via alternative rekrutteringskanaler. 

Kompetanseheving: Kompetanseheving betyr ikke bare at vi sikrer at våre ansatte har mulighet til å utvikle seg innen sitt fagområde, men også gjennom kurs og samlinger tilby vår kompetanse til mennesker utenfor arbeidslivet – for å styrke deres posisjon i et krevende arbeidsmarked. 

Samarbeid: Vi kan ikke ansette alle, men vi kan – gjennom  hvilke samarbeidspartnere vi velger å bruke – bidra til skape arbeidsoppgaver og arbeidsplasser for mennesker som står utenfor. I alle våre innkjøpsprosesser skal leverandørens sosiale aspekt veies opp mot pris.